Cicles Formatius
Tècnic o tècnica en Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d'escalada ni d'alpinisme.

Té una durada de 1400 hores (990 hores a l'institut i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs escolar. 

CF de Grau Mitjà: Conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural


Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usaris, programant i dirigint les activitats d'Ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient, i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

Té una durada de 2000 hores (1650 hores a l'institut i 350 hores en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos escolars. 


CF de Grau Superior: Ensenyament i animació socioesportiva 1r curs NOU curs 18-19

CF de Grau Superior: Animació d'activitats físiques i esportives 2n curs  últim curs escolar 18-19