Dret d'imatge de l'alumnat
Podeu descarregar en el fitxer adjunt, el permís de cessió del dret d'imatge de l'alumnat per a les activitats realitzades en l'entorn escolar.