Autorització Sortides
Podeu descarregar el model genèric d'autorització de sortides en el fitxer adjunt.