Justificació faltes d'assistència
Podeu descarregar el document per justificar les faltes s'assistència de l'alumnat en el fitxer adjunt.