Categories
Alumnat
General
Notícies
Representats electes al Consell Escolar[General]
Divendres, 30 de novembre de 2018

Ha acabat el procés de renovació del Consell Escolar del centre.

En els sectors pares i mares i professorat, PAS i TAE el nombre de candidats presentats ha estat igual que el nombre de vacants a cobrir, i la mesa electoral del sector respectiu ha proclamat als candidats com a representants del sector al consell escolar del centre sense necessitat de procedir a la votació, tal i com recullen les NOFC.

Pel que fa al sector alumnat s'han presentat dos candidats, i el resultat de les votacions ha estat el següent:
 • Vots emesos: 606
 • Vots en blanc: 25
 • Vots nuls: 14
Resultat de la votació:
 • Erica Carrasco: 297 vots
 • Pau Redón: 270 vots
En conseqüència, els nous membres electes del Consell Escolar són:

Sector Pares i Mares
 • Neus Escoda Hereu
 • Jordi Puig Vilageliu

Sector Professorat

 • Isabel Feliu Subirana
 • Adriana Berenguer Millanes
 • David Martí i Subirós

Sector Alumnat

 • Erica Carrasco Nadal