Categories
Alumnat
General
Notícies
Assemblea de l'AMPA. Dijous 29 de novembre a les 20.30[General]
Dilluns, 26 de novembre de 2018

La propera Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares de l’IES Pere Alsius, tindrà lloc a la Biblioteca de l'Institut, el proper dijous 29 de novembre de 2018 a les 20.30h:

ORDRE DEL DIA

1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 6 de novembre del 2017.

     Podeu accedir-hi des de la web del centre Famílies > Assemblea general AMIPA o a través d'aquest enllaç.

2.    Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria del curs 2017-18.

3.    Presentació i aprovació, si s’escau, del Balanç econòmic curs 2017-18.

4.    Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de pressupost curs 2018-19.

5.    Informacions Director de l’ Institut.

6.    Composició de l’actual Junta Directiva i incorporació de nous membres.

7.    Torn obert de paraules.