Categories
Alumnat
General
Notícies
Informacions generals del curs 2018-2019[General]
Dijous, 30 d'agost de 2018

S'inicia un nou curs que enguany estarà ple de novetats entre les quals destquem la implantació d'un sistema d'avaluació per a l'ESO i la celebració del 50è aniversari de l'institut.

Us fem arribar les següents informacions sobre l'inici del curs 2018-2019 i el final del 2017-2018:

6 de setembre:
 • a les 11.00: Recepció de l'alumnat de 1r d'ESO (no hi ha transport escolar)
12 de setembre:
 • a les 9.15: Acollida de l'alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO que s'incorpora per primera vegada al centre.
 • de 9.45 a 11.00: Presentació del curs per l'alumnat d'ESO.
13 de setembre:
 • a les 8.40: Inici de les classes d'ESO.
14 de setembre:
 • de 11.45 a 12.45: Presentació del curs per l'alumnat de batxillerat, cicles formatius i ensenyaments esportius.
17 de setembre:
 • a les 8.40: Inici de les classes de batxillerat i cicles formatius.
 • a les 17.00: Inici de les classes d'ensenyaments esportius.
18 de setembre:
 • a les 20.00: Reunió de les famílies de l'alumnat de 1r i 2n d'ESO amb el/la tutor/a.
19 de setembre:
 • a les 20.00: Reunió de les famílies de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb el/la tutor/a.
20 de setembre:
 • a les 20.00: Reunió de les famílies de l'alumnat de batxillerat, cicles formatius i ensenyaments esportius amb el/la tutor/a.

Exàmens de setembre

Aquells alumnes que suspenguin alguna matèria tindran una nova oportunitat per recuperar-la els dies 3 i 4 de setembre.

HORARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS D’ESO

setembre de 2018
Aules 111 i 112

 Hora

DILLUNS 3

DIMARTS 4

8.40-9.35

CASTELLÀ

ANGLÈS

9.35-10.30

 FÍSICA I QUÍMICA

CIÈNCIES NATURALS/ LLATÍ

10.30-10.50

 

10.50-11.45

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

11.45-12.40

TECNOLOGIA

SOCIALS

12.40-13.00

 

 

13.00-13.55

FRANCÈS Aula 112

Optatives/Aula 111

INFORMÀT. 1r i 4t Aula 105

DIBUIX    112

     RELIGIÓ / HC / ÈTICA / CIUTADANIA

13.00-13.55

EDUCACIÓ FÍSICA

MÚSICA 


Per als alumnes que hagin suspès alguna assignatura, a la web del centre trobareu l’enllaç per accedir a les activitats d’estiu que caldrà lliurar obligatòriament el dia de la recuperació de setembre.

 

HORARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

Horari exàmens

Dilluns 3-09-2018

Dimarts 4-09-2018

 

8:40 - 10:10

L. CATALANA

(M. Fernández)

Aula 203

 

 

QUÍMICA

(F.Graboleda)

Aula 202

MATEMÀTIQUES

(A.Picart)

Aula 202

 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CC.SS.

(C. José)

Aula 203

 

LLATÍ

(M.Fábrega)

 Aula 203

(Els exàmens de Llatí i Mat.CCSS es faran a la mateixa aula)

 

10:30-12:00

 

L. CASTELLANA

(G. Caja)

Aula 202

 

ANGLÈS

(I.Feliu / S.Torrent)

Aula 202

 

 

12:30 -14:00

 

FILOSOFIA

(J.Girbau)

Aula 202

FÍSICA

(N.Bartis)

Aula 202

 

HISTÒRIA MÓN CONTEMP.

(M. Castillo)

Aula 203

 

14:00-15:00

 

LITERATURA CASTELLANA

(T. González)

Aula 202

 

DIBUIX TÈCNIC

(Cap de departament)

Aula 203

 

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

(N. Valentí)

Aula 202

 

 

 6 de setembre a les 10.00h del matí es lliuraran les qualificacions finals.

Tal i com indica la Llei d’Educació vigent els alumnes de 1r, 2n i 3r hauran de repetir curs si després de l’avaluació extraordinària tenen més de dues assignatures suspeses o bé, si en tenen dues simultàniament entre llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Els alumnes de 4t d’ESO obtindran el graduat si superen totes les matèries, en cas contrari hauran de repetir curs.

Llibres de text

Trobareu tota la informació a www.iesperealsius.cat a secció llibres.

Adquisició dels llibres del curs 2018-2019

A partir del 28 de juny: es pot fer la comanda a IDDINK:

 • de la web d’Iddink (www.iddink.cat)
 • al telèfon de comandes (902 565 411).
 • presencialment al centre:    28 de juny de 10.00 a 13.00 i 7  de setembre de 10.00 a 13.00

Cal tenir present que aquells/es alumnes que al juny hagin suspès dues matèries simultàniament entre llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, o més,  NO han de fer encara la compra de llibres.

AMPA

Quota AMPA 2018-2019

L’AMPA de Institut Pere Alsius ja va informar que a partir del curs 2018-19, per facilitar la gestió de les quotes de soci, aquestes s’abonaran en el moment de fer la comanda de llibres a la web d'IDDINK.

Els socis de l’AMPA gaudeixen d’un descompte en la compra de llibres reutilitzats (Ecobooks) , que representa un estalvi aproximat per alumne de 150 euros.

Les famílies que NO siguin sòcies de l’AMPA podran accedir a la compra de material i llibres nous a través d’IDDINK com fins ara a preu de mercat,  però no podran gaudir de l’estalvi que representa l’ús de llibres reutilitzats (ecobooks). Aquelles famílies que no usin aquest servei hauran d’abonar el cost del material propi de centre directament a la secretaria de l’institut.

Us recordem que la quota anual de l’AMPA és de 30 euros per família.

Activitats extraescolars

Aquestes són les activitats extraescolars d’idiomes que es proposen des de l’AMPA. Podeu trobar la informació completa a la web del centre www.iesperelasius.cat a la secció Serveis: Activitats Extraescolars Idiomes