Categories
Alumnat
General
Notícies
Final de curs: Informacions diverses[General]
Divendres, 20 de juliol de 2018

Hem arribat al final de curs en el qual tots plegats hem treballat en la formació integral dels nois i de les noies. Aprofito l’avinentesa per agrair-vos la confiança que heu dipositat en el nostre centre i el nostre projecte educatiu.

Us fem arribar les següents informacions:

Qualificacions finals

Dimarts 26 de juny es lliuraran les notes de l’avaluació final ordinària:

  • 1r i 2n d’ESO a les 10.00h
  • 3r i 4t d’ESO a les 11.00h

Exàmens de setembre

Aquells alumnes que suspenguin alguna matèria tindran una nova oportunitat per recuperar-la els dies 3 i 4 de setembre.

HORARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS D’ESO

setembre de 2018
Aules 111 i 112

 Hora

DILLUNS 3

DIMARTS 4

8.40-9.35

CASTELLÀ

ANGLÈS

9.35-10.30

 FÍSICA I QUÍMICA

CIÈNCIES NATURALS/ LLATÍ

10.30-10.50

 

10.50-11.45

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

11.45-12.40

TECNOLOGIA

SOCIALS

12.40-13.00

 

 

13.00-13.55

FRANCÈS Aula 112

Optatives/Aula 111

INFORMÀT. 1r i 4t Aula 105

DIBUIX    112

     RELIGIÓ / HC / ÈTICA / CIUTADANIA

13.00-13.55

EDUCACIÓ FÍSICA

MÚSICA 


Per als alumnes que hagin suspès alguna assignatura, a la web del centre trobareu l’enllaç per accedir a les activitats d’estiu que caldrà lliurar obligatòriament el dia de la recuperació de setembre.


HORARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

Horari exàmens

Dilluns 3-09-2018

Dimarts 4-09-2018

 

8:40 - 10:10

L. CATALANA

(M. Fernández)

Aula 203

 

 

QUÍMICA

(F.Graboleda)

Aula 202

MATEMÀTIQUES

(A.Picart)

Aula 202

 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CC.SS.

(C. José)

Aula 203

 

LLATÍ

(M.Fábrega)

 Aula 203

(Els exàmens de Llatí i Mat.CCSS es faran a la mateixa aula)

 

10:30-12:00

 

L. CASTELLANA

(G. Caja)

Aula 202

 

ANGLÈS

(I.Feliu / S.Torrent)

Aula 202

 

 

12:30 -14:00

 

FILOSOFIA

(J.Girbau)

Aula 202

FÍSICA

(N.Bartis)

Aula 202

 

HISTÒRIA MÓN CONTEMP.

(M. Castillo)

Aula 203

 

14:00-15:00

 

LITERATURA CASTELLANA

(T. González)

Aula 202

 

DIBUIX TÈCNIC

(Cap de departament)

Aula 203

 

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

(N. Valentí)

Aula 202

 

 

 6 de setembre a les 10.00h
del matí es lliuraran les qualificacions finals.

Tal i com indica la Llei d’Educació vigent els alumnes de 1r, 2n i 3r hauran de repetir curs si després de l’avaluació extraordinària tenen més de dues assignatures suspeses o bé, si en tenen dues simultàniament entre llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Els alumnes de 4t d’ESO obtindran el graduat si superen totes les matèries, en cas contrari hauran de repetir curs.

Llibres de text

Trobareu tota la informació a www.iesperealsius.cat a secció llibres.

Retorn dels llibres del curs 2017-2018

28 de juny: S’han de retornar els llibres de text (eco-books), seguint l’horari següent:

1r ESO

de 16.00 a 17.00

2n ESO

de 15.00 a 16.00

3r ESO

de 12.30 a 14.00

4t ESO

de 11.30 a 12.30

1r BTX

de 10.45 a 11.30

2n BTX

de 10.00 a 10.45

Adquisició dels llibres del curs 2018-2019

A partir del 28 de juny: es pot fer la comanda a IDDINK:

  • de la web d’Iddink (www.iddink.cat)
  • al telèfon de comandes (902 565 411).
  • presencialment al centre:    28 de juny de 10.00 a 13.00 i 7  de setembre de 10.00 a 13.00

Cal tenir present que aquells/es alumnes que al juny hagin suspès dues matèries simultàniament entre llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, o més,  NO han de fer encara la compra de llibres.


AMPA

Quota AMPA 2018-2019

L’AMPA de Institut Pere Alsius ja va informar que a partir del curs 2018-19, per facilitar la gestió de les quotes de soci, aquestes s’abonaran en el moment de fer la comanda de llibres a la web d'IDDINK.

Els socis de l’AMPA gaudeixen d’un descompte en la compra de llibres reutilitzats (Ecobooks) , que representa un estalvi aproximat per alumne de 150 euros.

Les famílies que NO siguin sòcies de l’AMPA podran accedir a la compra de material i llibres nous a través d’IDDINK com fins ara a preu de mercat,  però no podran gaudir de l’estalvi que representa l’ús de llibres reutilitzats (ecobooks). Aquelles famílies que no usin aquest servei hauran d’abonar el cost del material propi de centre directament a la secretaria de l’institut.

Us recordem que la quota anual de l’AMPA és de 30 euros per família.

Activitats extraescolars

Aquestes són les activitats extraescolars d’idiomes que es proposen des de l’AMPA. Podeu trobar la informació completa a la web del centre www.iesperelasius.cat a la secció Serveis: Activitats Extraescolars Idiomes

Objectes perduts

A la consergeria de l’Institut hi ha molts objectes perduts, majoritàriament, roba que l’alumnat ha deixat en diferents espais del centre i que no s’ha reclamat.

Fins al 13 de juliol aquests objectes estaran disponibles a Consergeria i podeu passar a recollir-los entre les 9.00 i les 15.00. A partir del 16 de juliol farem donació de la roba a entitats socials.