Categories
Alumnat
General
Notícies
Confirmació de matrícula d'ESO[General]
Dijous, 31 de maig de 2018

Els alumnes que enguany cursen 1r, 2n i 3r d'ESO al centre tenen reservada plaça per al proper curs, tot i això per gaudir-ne cal fer-ne la confirmació, és a dir l’alumne/a s’ha de matricular. Enguany, aquest procés es realitzarà en el nostre centre entre el 4 i el 7 de juny.

Els tutors han lliurat a l'alumnat la documentació necessària per formalitzar la matrícula.

Entre els documents hi trobareu el full per fer l’aportació econòmica anual corresponent d’una part a les despeses de material, de 60,00 €, enguany la quota de l’AMPA s’abonarà de forma diferenciada. L’ingrés s’ha de fer a La Caixa mitjançant el caixer automàtic seguint les instruccions del full de pagament.

Aquestes aportacions són molt importants pel bon funcionament del centre i per la bona formació de l’alumnat. Gràcies a aquestes aportacions de les famílies es poden sufragar despeses de compra de material per laboratoris, aula de tecnologia, material informàtic, la plataforma digital on s’ubiquen els cursos virtuals, la plataforma de gestió de centre que esperem que en breu sigui una eina de comunicació amb la família, les fotocòpies i el material fungible que es proporciona a l’alumnat ...

Finalment, a fi de facilitar el tràmit de matriculació hem fixat un horari per a cada grup, del que sereu informats a través d’una circular que es lliurarà als vostres fills a la tutoria. Podeu accedir a l'horari assignat a cada grup a través d'aquest enllaç.

 Aquest dia el vostre fill/a ha de presentar a la secretaria del centre la següent documentació:

  • Sol·licitud de confirmació de plaça (document personalitzat lliurat al vostre/a fill/a)
  • DNI original per comprovar les dades
  • 1 fotografia recent amb el nom i els cognoms escrits al darrera